HeaderBanner.jpg
  פעולה- תוך רגע  
 
אם את חייבת פעילות מהרגע להרגע!!

יושבים..
לבנים בנפרד ולבנות בנפרד- כל המשתתפים עומדים במעגל (מספר המשתתפים אינו מוגבל). בהוראת המנחה, כל אחד מתיישב על הברכיים של זה שמאחוריו. הפלא ופלא: כל המעגל יושב ולא מתמוטט (אם כולם סומכים על המנחה). אם המעגל יציב, אפשר אפילו לצעוד ביחד. כולם ברגל ימין. כולם ברגל שמאל. מדהים ומשעשע לראות את המעגל הזה מסתובב. מדליק?הקפידו על ההוראות הבאות:
1. המנחה עומד במרכז וכל המשתתפים עומדים סביבו במעגל. חשוב לצמצם רווחים. כולם צמודים כתף לכתף.
2. בהוראת המנחה, כולם פונים ימינה. עכשיו, נכנסים עוד קצת לכיוון מרכז המעגל כדי לצמצם עוד את הרווחים. זה חשוב מאד להמשך.
3. כשהמנחה מוחא כף, כל אחד מהמשתתפים צריך להתיישב על הברכיים של מי שמאחוריו. זה לא קשה ולא כבד מדי. כולם יכולים לעמוד בעומס. רק צריך להאמין במנחה. תנו למעגל להתייצב. לא למהר.
לפעמים, יש משתתפים שלא מאמינים שהמשימה אפשרית. למרבה הפלא, דווקא בחוליה שלהם המעגל ניתק והם מתיישבים על הרצפה. לא נורא. הם רואים שהאחרים הצליחו. נסו שוב והמעגל השלם יישאר יציב.
4. לאחר שראיתם שהמעגל יציב, בקשו שבמחיאת כף שלכם, כל המשתתפים יבצעו צעד אחד ברגל ימין. כל המעגל יתקדם צעד אחד קדימה. אחריו, צעד בשמאל. בימין. בשמאל. וכך, המעגל צועד ביציבות... עד שחוליה אחת מתעייפת או מתנתקת.

 
0211200909202673-copy.jpg