HeaderBanner.jpg
  מידות - לקיחת אחריות  
 
בע"ה
 
לקיחת אחריות
 

המטרה: שיקחו אחריות...
הזמן: אני אישית 'בניתי' את הפעולה הזאת אחרי המחנה. שראיתי שלא כולם עזרו בבנית המאהל, בסחיבת הג'ריקנים וכד'.
המהלך:
- 'רצף'.
- 'סולם אחריות'-
נותנים להם מקרים והם צריכים לדרג עד כמה זה נראה להם לקיחת אחריות.
(הייתי מעתיקה לכם גם את המקרים שהכנתי, אבל הקלסר באולפנא)
- קטע:
החלמאי בספינה-
מעשה ביהודי מחלם שירד בספינה
להפליג מעבר לים
הרחק מעיר ומדינה.
והנה בעודם בלב-ים
פרצה סערה נוראה
ותלשה התרנים ממקומם
ואת המפרש קרעה
וגלים אדירים בסער מכים
וקרשים רעועים גונחים וחורקים
והסער שוצף וקוצף בכל עוז
והספינה מיטלטלת כקליפת אגוז
מי יודע אם עוד נראה אור יום
או שמא בן-רגע נצלול אל התהום
וכל המלחים רצים בהולים
לקצוות הספינה קושרים הכלים
מחזקים ומתקנים ואיתם הנוסעים
מים שואבים ודליים נושאים
ואילו הזקנים שאינם סומכים על ניסים
אומרים תהילים ובטלית מתכסים
וממעמקים משוועים לעזרה
ובעיני כולם הייאוש הנורא...
 
רק החלמאי עומד מן הצד
מים לא ישאב
לא יושיט את היד
עומד ומביט במי הסערה
ופניו מביעות שאננות גמורה.
"חלמאי! " זועקים הנוסעים בספינה
"המים עולים ומציפים כל פינה
הנה הנחשול על גדותיו עובר
ואתה מתעלם ואינך עוזר ! ? "
 
אבל החלמאי רק חייך בבוז
והשיב במנוחה מבלי לזוז
"מה סבורים אתם, שאני טיפש?
לאן ארוץ. על מה אתרגש?
נניח שתצלול הספינה וכל אשר עליה,
אז מה זה נוגע לי?
וכי אני בעליה? "

-צ'ופר:
כל אחד הוא מיוחד
באיך שהוא ובמה שהוא חושב.
כל אחד מיוחד
באיך שהוא ובמה שהוא אוהב.
כל אחד שונה במה שהוא מבין, שהוא פועל.
בכל אחד ,כן, בכל אחד,
יש יופי,טוב, אור וגם צל.
אבל בזמן שכל אחד
תורם ממה שהוא חושב;
וכל אחד עושה לא רק
מה שהוא מבין ואוהב;
רק כשכולם בלב אחד
מפשילים שרוולים, פושטים ידיים
רק אז-היופי, הטוב והאור של כולם
יפה פי שבעתיים!

סיכום:
תקראו את הפעולה בעיון ופשוט תסכמו במילים שלכם. הרעיון ברור.

מה להכין/להביא:
- את הפתקים למשחק 'רצף'.
- לכתוב בדף את כל המקרים לסולם לוקחים אחריות.
- להכין דף עם סולם מ1-5 ולכתוב עליו 'לוקחים אחריות!' (או כל דבר אחר שבא לכם...)
- והצ'ופר כמובן...

 
0211200909202673-copy.jpg