HeaderBanner.jpg
  מידות - שמחה  
 
בע"ה
 
שמחה
 

נושא: שמחה

מטרת הפעולה: החניך יבין מהי שמחה אמיתית.

החומרים: כרטיסיות,הגדים,קרטונים,צבעים,דבק,נירות,מספרים,בדים,
בית של שיר על גבי דפים.

שלב א'-מחלקים לכל זוג היגד על גבי בריסטול וכל זוג צריך לומר אם הוא מסכים או לא.ולהסביר.
-בכוחו של אדם שמח ליצור יותר,לעשות יותר דברים.
-אם את בוכה סימן שאת עצובה.
-אם את מחייכת סימן שאת שמחה.
-השמחה לפעמים מזיקה וגורמת להתפרעות.
(אפשר להוסיף עוד)


שלב ב'-חניך מקבל כרטיס עם דבר משמח והוא צריך להבדיל בין שמחה פנימית לחיצונית.
-לקבל מתנה
-להשתחרר מוקדם הביתה
-לנצח במריבה
-להוכיח לעצמי את כוחי
-להצליח במבחן בלי להעתיק
-להתגבר על יצר הרע


שלב ג'-קבוצה אחת צריכה לבנות בית מהציוד ואילו הקבוצה השניה מקבלת בית מתוך שיר (וצריך ללמוד ולשיר אותו),
המדריך מגיע ומפרק את הבית שבנו ומנסה להרוס את הבית של השיר אך ללא הצלחה כי החניכים זוכרים אותו.

מסר:הבית הרוחני נשאר,אי אפשר להרוס אותו אבל את הבית החומרי אפשר להרוס.כך גם השמחה,שמחה פנימית היא אמיתית ואותה אי אפשר להרוס ואילו שמחה חיצונית תלויה במשהו זמני וחיצוני כמו הבית.

צופר:"עצבות נועלת שערי שמיים,תפילה פותחת שערים נעולים
והשמחה בכוחה לשבור חומות".

 

עוד צ'ופר: כשאתה נשאל לשלומך, אל תתלונןעל צרותיך אם אתה משיב "רע לי" אז אומר לך הבורא: "זה רע בעינך אני אראה לך מהו רע באמת" 
אבל-
כשאתה נשאל לשלומך ולמרות כל הקשיים אתה משיב: "טוב" אז אומר לך הבורא זה טוב בעינך? אני אראה לך מהו טוב באמת!

תשתדלו תמיד לענות "טוב"
ושבעז"ה באמת יהיה טוב!

 
0211200909202673-copy.jpg