HeaderBanner.jpg
  פ"שים - שבת  
 
בע"ה
 
פ"שים לשבת
 

"לכבוד שבת מתקלחים ביום שישי
אפשר גם בעבר, ביום חמישי.
אבל אם התקלחתם
יום יותר מוקדם,
זה לא לכבוד שבת.
התקלחתם סתם."
(אורי אורבך)
"חז"ל קבעו כי:
"נר של שבת משום שלום בית"
כי בימי החול הגוף שואף לחומריות,
והנשמה נמשכת לחומריות,
ואין שלום ביניהם,
אך בשבת הגוף נכנע לנשמה
ושקטה המלחמה בקרבו של האדם
וזה "שלום בית" לאדם עצמו,
הנקרא ביתה של הנשמה"...
"למרות שהערב יורד לו עכשיו,
בכל חדר האור-והוא כפול,
שוב אותה הרגשה שאותה כה נאהב
בשבת שוב עלינו תחול.
מסתיים השבוע-נשכחות הצרות-
נעלמה הרגשה של עצמו,
ושוב כמו תמיד דולקים הנרות-
בתקווה של שלום ורעות."
"בשבתות אני חושב,שהעולם כ"כ מוצלח
עמוק בלב נדמה לי שבכל אחד יושב מלאך.
יושב מלאך בלב כל איש וחלומות מגשים,
טיול קצת שיחות רעים או סתם ביטול ממשעים
וכשעוברת לה שבת אז אני שר לה שיר הלל
ומתנחם ששבתות כמותה יש עוד רבות
תודה לא-ל..."
"בצלו של הסנה הבוער,
נדליק זיק של שבת.
בתוך עולם של חולין,
נחדד שלהבת של קדושה
שהיא מעין עולם הבא.."
"בשבת נוספת לכל יהודי נשמה יתרה,
על זו שיש לו בימי החול.
וסמל לנשמה הוא הנר:
כי "נר ה' נשמת אדם"
כשם שמאורו של נר אפשר להדליק נוספות
ומאור אינו חסר מאומה,
כך משפיעה השבת על כל ימי השבוע
ומאורה אינה חסר מאומה"
(במעגלי החיים.)
"...העוף,הדג,החיה שאין אתה צד אותם בשבת
הפרח,העשב שאין אתה תולש אותם בשבת
החומר שאינך משנה,אינך מתקן אותו בשבת
שאין אתה צר בו צורה ומשכללו בשבת
הן הם העדים כשרים ונאמנים שהשי"ת הוא הבורא,
היצר אדון הכל.
והילד העברי שאינו תופס פרפר,שאינו תולש פרח
הרי הוא מפאר ומרומם את שם א-לוקינו
יותר מכל הדרשנים והמטיפים ויותר מכל שירה וזמרה
שאתה שומע בשבת. " (הרש"ר הירש.)
"השבת יוצרת איזון טוב בין היצירה והריצה,
לבין השלווה והמנוחה.
נפש האדם מקבלת גם את הברכה שמסיפוק הצרכים,
וגם את ההשראה הרוחנית,שהיא כ"כ נכספת לה."
(הרב שמואל יניב.)
"יותר מששמרו ישראל על השבת,שמרה השבת על ישראל.."
"ריבונו של עולם,
אתה ברחמיך הרבים נתת לנו מתנה טובה זאת,
שהייתה בבית גנזיך.ושבת שמה.
כל כן באתי להפיל תפילתי ותחינתי ובקשתי לפניך
ה' אלוקי ואלוקי אבותיי
כשם שגברו רחמיך וחסדיך
ליתן לנו מתנה טובה וקדושה זאת,
כן תעניקנו מטובך הגדול ותשפיע עלינו ממעון קדושתך
ותעזרנו לקבל מתנה טובה וקדושה זאת,
שנזכה לקבל שבת בקדושה גדולה
ובשמחה וחדווה רבה ועצומה
ונמשיך עלינו קדושת שבת תמיד."
(ר' נחמן מברסלב.)

____________________________
באוקינוס הסוער
של זמן ועמל
ישנם איים קטנים
שבהם יכול האדם
להכנס לנמל
ולהחזיר לעצמו את כבודו.

האי הוא היום השביעי, השבת.
יום של התנתקות מעצמים, כלים ועסקים,
וכן יום של התקשרות אל הנפש.
(א.י. האסול)
מצלמים על דפים לבנים ולמטה מדביקים קרע דף כחול- ים- וכותבים שבת שלום..=)

**********

מוותר אני על עוה"ב שלי,
בשביל שמירת שבת כהלכתה
שכן השבת היא למעלה מן העולם הבא.
שבת גדולה מן העולם הבא,
כי השבת היא המעיין ממנו נלקח העוה"ב.
(ר' ברוך ממז'יבוז')

*********

יש שבתות
שטעמן הטוב נשאר שנים.
יש שבתות
שריחן נישא אל מעבר לזמן
יש שבתות
שהמזמורים מצלצלים באזנינו
שעות אחרי שתמו.
יש שבתות
שתוכנן נשאר בליבנו
ומפרנס זמנים קשים.

מאין באים הטעמים והריחות, השירות והמזמורים?
ממי נקודה פנימית שבתוכינו,
אולי זווית ראיה אחרת...
מהניחוחות, מהחיוך, מהזמן הבנוי שונה,
מהשיחות אל תוך הלילה
ובעיקר- מהיחד!!!

**************

"טעם שקוראים לסעודת שלישית
"שלוש סעודות"
לפי שבזה הוא מקיים כל הסעודות.
כי הראשונות גם הוא רעב יש לו הנאה...
אך סעודה זו ודאי מגלה שהוא לשם שמיים.
כי אינו תאב וממילא מתקן הכל.
על כן "ג' סעודות" "
<דברי אמת>

*************

ש ינה
ב שבת
ת ענוג

**************

"וזכנו לקבל שבתות מתוך רב שמחה ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות.."

**************

רבונו של עולם
אתה ברחמיך נתת לנו מתנה טובה הזאת
שהיתה בבית גנזיך, ושבת שמה.
על כן באתי להפיל תפילתי ותחינתי ובקשתי לפניך
ה' אלקי ואלקי אבותי
כשם שגברו רחמיך וחסדיך
ליתן לנו מתנה טובה קדושה הזאת
כן תעניקנו מטובך הגדול ותשפיע עלינו ממעון קדשתך
ותעזרנו לקבל מתנה טובה קדושה הזאת
שנזכה לקבל שבת בקדשה גדולה
ובשמחה וחדוה רבה ועצומה
ונמשיך עלינו קדשת שבת תמיד.
<ליקוי תפילות י"ט>

**************

להדליק נרות בכל העולמות- זוהי שבת
להדליק נרות שבת
זוהי קפיצת נפש הדת נצורות...
שיש בה מסתורין
של אש השקיעה
בהדליקי נרות יהפך
חדרי לנהר די-נור
באשדות ברקת שוקע לבי
<זלדה>

**************

למרות שהערב יורד לו עכשיו
בכל חדר האור הוא כפול
שוב אותה הרגשה שאותה כה נאהב
שהנה השבת שוב עלינו תחול

מסתיים השבוע נשכחות הצרות
נעלמה הרגשה של עצבות
ושוב כמו תמיד מדליקים נרות
בתקווה של שלום ורעות

**************

"ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך."
והמסגרת זה השמות של כל החבר'ה שלהם מחולק הצ'ופר..

**************

אמרה תורה: "ריבוש"ע, כישראל נכנסים לארץ, מה תהא עלי?
כל אחד מישראל הולך לחרוש ולזרוע שדהו ואני מה תהא עלי?"
אמר לה: "יש לי זיווג אחד שאני נותן לך, וזהו יום השבת
שישראל בטלין ממלאכה והם נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשותועוסקים בתורה"
<מדרש>

**************
אפשר להכין לחמניה לכל 1, ולחלק איתה גם - "לכה דודי לקראת חלה פני שבת נקבלה.."

*************

אם אתם משמרים נרות של שבת
אני מראה לכם נרות של ציון"

************

ר' ישראל מסלנט היה אומר:
כאשר אני רואה שירתו של יהודי,
אני רואה עד כמה מגעת יראת השמים שלו."

***********

אנא, מלך מלכי המלכים,
צווה למלאכיך מלאכי השרת משרתי עליון-
שיפקדוני ברחמים, ויברכוני בבואם לביתי ביום קדשנו;
כי הדלקתי נרותי והצעתי מטתי והחלפתי שמלותי
לכבוד יום השבת.

***********

"טוב לאדם להרגיל עצמו שיוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד מאד ויש לו כח גדול לעורר ולמשוך את לב האדם אל ה' יתברך."
<מוהר"ן מברסלב>

**********

משפטים של הרב קרליבך על שבת:
* אני לא שומר שבת בגלל גן עדן או גיהנום אלא אני שמח עם השבת ודבק בה בלי חשבון כלל
* שבת היא הויטמין הכי חזק.
* שבת היא הרפואה הכי עמוקה
* בשבת יורדת מהשמיים אנרגיה חדשה.
* בשבת ברא הקדוש ברוך הוא את עולם הנשמות, עולם של עומק, עולם שטועמים בו את הדברים הכי אמיתיים.
* שבת נותנת לך מח חדש ועיניים חדשות.
* שבת פירושו אני בעולם אחר.
* בשבת חוזרים לגן עדן. בגן עדן פתאום ברור לי שאני יכול לתקן את כל השגיאות שלי.
* שבת זה להגיע ברגע אחד לראש ההר, ולגלות פתאום הרים חדשים גבוהים עוד יותרשמעולם לא ראית.
 
0211200909202673-copy.jpg