HeaderBanner.jpg
  פ"שים - חגים וזמנים  
 
בע"ה
 
 
פעם היה רב שנהג לומר
"פסח שמח" ואילו בפורים נהג לומר:"פורים כשר".
שאלו אותו תלמידיו:
"רבי, מדוע אתה מחליף בין הברכות?
הרי נהוג לומר את ההפך?"
ענה להם הרב ואמר:
"בפסח, כולם דואגים לנקות ולהכשיר את הכל לכבוד החג
והם שוכחים לפעמים שצריך לשמוח,
ואילו בפורים כולם עסורים בשמחה ובחגיגות שלעיתים שועחים
שפורים הוא גם חג מחגי ישראל-ועל כן חייב להיות כשר (תחפושות צנועות וכו')...

_______________________________

על מנת להבין מהו ערכה של שנה אחת
שאלו תלמיד שנשאר כיתה.

על מנת להבין מהו ערכו של חודש אחד
שאלו אמא שילדה פג.

על מנת להבין מהו ערכו של שבוע אחד
שאלו עורך של עיתון אחד.

על מנת להבין מהו ערכה של שעה אחת
שאלו את האוהבים המחכים לפגישה.


על מנת להבין מהו ערכה של דקה אחת
שאלו את האדם שפספס רכבת.

על מנת להבין מהו ערכה של שניה אחת
שאלו את האדם שניצל מתאונת דרכים.

על מנת להבין מהו ערכה של אלפית השניה
שאלו את הספורטאי שזכה במדליית כסף.

האתמול הוא היסטוריה,
המחר אינו ידוע,
היום הוא מתנה.
לכן באנגלית קוראים לזמן הווה "PRESENT" ...
 
 
0211200909202673-copy.jpg