HeaderBanner.jpg
  מידות - מנהיגות ודוגמא אישית  
 
בע"ה
 
מנהיגות ודוגמא אישית
 

בס"ד

פעולה לשבת

נושא: מנהיגות ודוגמא אישית.

מטרה: החניכים יכירו את תכונות המנהיג. החניך יבחן איזה תכונות חשובות לדעתו למנהיג חיובי. החניך יכיר במנהיג כדמות משפיעה ויבחר להיות מנהיג חיובי המשפיע לטובה בלבד.

מהלך הפעולה: הצגת תכונותיו הבולטות של מנהיג באמצעות פעולות הבאות:

·         דוגמא אישית.

o        נחלק את החניכים ל-2 קבוצות. מכל קבוצה נבחר נציג אחד שיהיה המנהיג. נסביר ל-2 המנהיגים את התפקיד שלהם במשימה:

§         מנהיג מס' 1: המטרה שלך לנהל את הקבוצה ולהוביל אותם לבנות מגדל (מדברים שימצאו ברחבי הסניף). אתה, כמנהיג הקבוצה, תשה על "כיסא המלכות" ותנהל את הקבוצה אך ורק משם... הם הקבוצה שלך ואתה יכול לנהל אותם כרצונך...

§         מנהיג מס' 2: המטרה שלך לנהל את הקבוצה ולהוביל אותם לבנות מגדל (מדברים שימצאו ברחבי הסניף). אתה כמנהיג הקבוצה, תיקח חלק פעיל בבניית המגדל תוך כדי זה שאתה מנהל את הקבוצה. הם הקבוצה שלך, אז חשוב שהם ירגישו שאתם עובדים כקבוצה.

o        אחרי 10 דקות, נגיד לחניכים לעצור ונראה את המגדלים שהם בנו, ונשאל את שתי הקבוצות מספר שאלות:

§         איך היה לבנות את המגדל?

§         אתם מרוצים מאיך שהתנהלה הבנייה?

§         האם עמדתם במשימה כמו שאתם הייתם רוצים?

o        נסיק מסקנות מתפקודם של שני המנהיגים, ונסביר את החשיבות בדוגמא האישית שמנהיג נותן לחבריו ולאלו שעובדים איתו למען ביצוע המשימה.

·         אחריות.

o        הפעם יהיו כל החניכים קבוצה אחת. כל החניכים יעמדו על ספסל אחד, ובכל פעם הם יצטרכו להסתדר ע"פ הקריטריון שהמדרים יציג להם, שהם:

§         להסתדר לפי הגיל.

§         להסתדר לפי מידת נעליים.

§         להסתדר לפי גובה.

§         להסתדר לפי האות הראשונה של שם המשפחה (מא' עד ת').

§         להסתדר לפי מספר אחים ואחיות.

o        המנהיג יצטרך לסדר את שאר החניכים, כאשר הוא היחיד שיכול לדבר ולזוז מחוץ לגבולות הקו עליו שאר החניכים עומדים.

o        אחרי שהמנהיג יסיים לסדר את כל החניכים ע"פ כל הקריטריונים, נשאל אותו ואת שאר החניכים מספר שאלות:

§         המנהיג, איך הרגשת במשימה?

§         על מי הייתה מוטלת האחריות במשימה?

§         מה החשיבות של אחריות אצל המנהיגים?

o        נסיק מסקנות מתפקודו של המנהיג, ונסביר את החשיבות באחריות שיש למנהיג על הקבוצה למען ביצוע המשימה.

·         יצירתיות.

o        נחלק את החניכים ל-2 קבוצות חדשות, ומכל קבוצה נבחר נציג שיהיה המנהיג.

o        כל קבוצה, בעזרת המנהיג שלה, צריכה לחשוב על המצאה חדשה שיכולה לשפר ולשדרג את החיים שלהם (שיחשבו על הרעיון הכי יצירתי שהם יכולים).

o        אחרי 7 דקות, נגיד לחניכים לעצור, ונבקש מהמנהיג של כל קבוצה להציג את הרעיון שהם חשבו עליו.

o        נסיק מסקנות מתפקודם של המנהיגים, ונסביר את החשיבות ביצירתיות שיש למנהיג על הקבוצה למען ביצוע המשימה, ונסביר שהכוונה ביצירתיות היא לא רק בהמצאת דברים חדשים, כאשר המנהיג יצירתי הוא יכול להתמודד עם כל מיני מצבים בצורה יצירתית, וככה להצליח לתקשר עם כל חברי הקבוצה, ולנהל אותה על הצד הטוב ביותר.

·         כריזמה.

o        נחלק את החניכים ל-2 קבוצות הראשונות שהם התחלקו בתחילת הפעולה. מכל קבוצה נבחר נציג אחד שיהיה המנהיג.

o        כל קבוצה תדון על 'תכונות' המגדל שלה, ובסוף, המנהג יצטרך להציג את המגדל של הקבוצה שלו ולנסות לשכנע את שאר החניכים והמדריכים למה המגדל שלהם הכי מקורי ויפה.

o        בסוף, המדריך יכריע, ונדון עם החניכים על תכונת הכריזמה והשכנוע של המנהיג ונשאל את החניכים מספר שאלות:

§         איזה קבוצה הצליחה במשימה? מה גרם לה להצליח-האם זה היה המגדל עצמו או ההצגה וכושר השכנוע של המנהיג?

§         האם לדרך שבה המנהיג נראה, מציג את עצמו, ומדבר, יש חשיבות?

§         מה החשיבות של כושר השכנוע אצל המנהיג?

o        נסיק מסקנות מתפקודם של שני המנהיגים, ונסביר את החשיבות שבכריזמה ושכנוע אצל המנהיג למען הצלחת הקבוצה במשימה. רק אם למנהיג יש כושר שכנוע הוא יוכל למשוך אחריו אנשים אחרים ולהלהיב את חברי הקבוצה שלו.

·         עבודת צוות.

o        נחלק את החניכים ל-2 קבוצות חדשות, ומכל קבוצה נבחר נציג שיהיה המנהיג.

o        נשחק את המשחק עם החידון, וכל קבוצה שמופנית אליה שאלה צריכה להתייעץ עם חבריה ועם המנהיג לגבי התשובה לשאלה וההמשך במהלך הבא.

o        אחרי שחברי הקבוצה החליטו, המנהיג יגיד בקול למדריך את התשובה והיכן הקבוצה רוצה למקם את עצמה בלוח.

o        אחרי שקבוצה תנצח, נסיק מסקנות מתפקודם של שני המנהיגים, ונסביר את החשיבות בעבודת צוות של המנהיג ביחד עם הקבוצה, כי למרות שתפקידו של המנהיג הוא להוביל את הצוות, הוא בכל זאת חלק ממנו, וכדי שהקבוצה תצליח במשימתה הוא חייב לשתף עם חברי הקבוצה פעולה ולהקשיב להם.

·         סיכום. נסביר שכל התכונות האלו, חשוב שיהיו למנהיג, והן יכולות ליצור מנהיג חיובי או שלילי, הכל תלוי בבחירות של המנהיג, במטרה שלו, ולאן הוא רוצה להוביל את הקבוצה. שנזכה כולנו לבחור להיות מנהיגים חיוביים עם בחירות חיוביות.    

 
0211200909202673-copy.jpg