HeaderBanner.jpg
  מידות - אחריות  
 
בע"ה

אחריותנושא:
אחריות קולקטיבית

מטרה: שכל חניך יבין שיש לו אחריות על מצב השבט,ועל כל דבר בחייו.

החומרים: -קופסאות מסטיקים (מלאה,עדיף ריבועים)
-נירות בצצבעים שונים (2 צבעים)
-עצים או נירות.

שלב א'-
יש לקבוע עם המדריכה השניה (או חניכה) שמחביאים קופסאת מסטיקים בסניף אבל בעצם לא מחביאים אותה במהלך הפעולה אומרים לשבט שהחבאתם קופסאת מסטיקים והן צריכות לחפש ותוך כדי חיפוש מתנהל ויכוח בין שתי המדריכות על אחריות שאף אחת לא החביאה.

שלב ב'-
מחלקים לכל בת 2 נירות בצבעים שונים
כללים-
כולם כחול-כל אחת מסטיק
כתום-מסטיק אחד לבת שהרימה
כולם כתום-כולם נותנים חזרה מסטיק
כחול-לא נותנים כלום.

המשתלם הוא להרים את הצבע כחול כולם,אבל יהיו כאלה שירימו את מה שמשתלם עבורם.הבנות צריכות לגלות לבד את הכללים.
(מסקנה:צריך לצאת מהבועה,לדאוג לכולם,לגלות אכפתיות,מי שנותן יותר מקבל יותר וכו וכו)

שלב ג'-
בוחרים בת ונותנים לה לנסות לשבור עץ 1 ובכל פעם מוסיפים עוד אחד וזה יהיה קשה יותר.
אם ניהיה בתור יחידים יהיה קל לשבור אותנו אבל בתור קבוצה אנחנו חזקים יותר.

צופר:"אל תיהיה בין האומרים ואומרים
תיהיה בין האומרים ועושים"...

 
0211200909202673-copy.jpg