HeaderBanner.jpg
  החיים באולפנא  
 
סדר יום    חוגים ופעילויות אחה"צ והערב   תגבור לימודי   תורנויות   צוות   התנדבות בקהילה  
פעילות חברתית   טיולים   חדר הכושר


סדר יום:

7:30   - השכמה – ברכות השחר
          
ארגון חדרים
7:50   - תפילה
8:15   - שיעור ראשון

9:00  - ארוחת בוקר

           שיעורים עד הצהרים


13:20 - לימוד שמירת הלשון
13:30 - ארוחת צהרים
14:15 - המשך לימודים אחה"צ

סיום יום הלימודים עפ"י מערכת הלימודים בכל כיתה, הקבצה או מגמה – 16:30, 17:30, 18:30

19.30      - ארוחת ערב

כיבוי אורות - כיתות ט' ו- י' בשעה 23:00

                כיתות יא' ו- יב' בשעה 24:00
 

חוגים ופעילויות אחה"צ והערב

 • אחה"צ מתקיימים החוגים, שעת עיון, שעת מדריכה, חוגים תורניים, שיעורי בית, מעט זמן פנוי.

להלן רשימת הפעילויות:

יום א':  שעת עיון - עם מרצה אורח, בתחומי עניין שונים ומגוונים. לאחר ארוחת הערב מתקיימים חוגים.

יום ב':  יום מדרשה – קבוצות לימוד בנושאים שונים – חוגים תורניים.

יום ג'   חוג בכתבי הראיה. שעת עיון עם המדריכה ופעילויות חברתיות מזדמנות.

יום ד':  חוגים – אמנות, תפירה, מחול, חדר כושר והתעמלות קרקע.

יום ה': כינוס שבועי עם ראש האולפנא, ניקיונות לקראת שבת, פעילויות חברתיות.

 • במהלך השנה מתקיימים סמינריונים בנושאים שונים ומגוונים וכן מתקיימות סדנאות העצמה ע"י צוות היועצות.
  במהלך השבוע עומדים לרשות הבנות: ספרייה, חדר מוזיקה, חדר מחשבים, מועדון, משחקי חשיבה, וכו'.

תגבור לימודי

 • בשעות אחה"צ והערב ניתנים  שיעורי תגבור לבנות במקצועות השונים.

תורנויות

 • הבנות אחראיות על נקיון הכיתות, הפנימיות ומתקיימת תורנות שטיפת כלים לאחר ארוחת צהרים וארוחת ערב.

צוות

 • לעזרתן של הבנות עומד צוות הוראה מסור ומנוסה, אחה"צ צוות הפנימייה הכולל מדריכות, אם בית, ורכז פנימייה.
  במקום, מרפאה ואחות המופקדים על מענה רפואי בעת הצורך.

התנדבות בקהילה -

 • קיימות מסגרות התנדבות בהן פועלות הבנות, "לאורו נלך" – כיתות יב', גמ"ח חסדי אירית, המחלק מנות מזון למשפחות נזקקות.
 • סביב מועדים ואירועים שונים יוצאות הבנות לפעילות בקהילה מספר פעמים בשנה (קשישים, בתי חולים, חינוך מיוחד וכו')

פעילות חברתית -

 • מתקיימים מבצעים שכבתיים לכלל האולפנא, תפילת ראש חודש בהלל ובשירה, הרקדות, ערבי שירה, הצגות ופעילויות נוספות.
 • במהלך החורף מתקיימת ההצגה המסורתית באנגלית שמעלות בנות האולפנא בהובלת ובימוי צוות האנגלית (ראה בלשונית "הצגות")
 • מתקיים אולפיזמון מסורתי, בו כותבות ומלחינות הבנות שירים שחלקם הופכים להיות חלק מהשירים המושרים בסעודות שבת באולפנא.
 • חודש אדר הינו חודש מלא פעילות מגוונת ועליזה לקראת פורים בהובלת בנות שכבת יב'.
 • בשבתות האולפנא – אנו מקיימים תפילה מיוחדת של האולפנא, שיחות, מרצים אורחים, ונפרדים מהשבת בשירת נשמה בסעודה שלישית.

טיולים -

 • במהלך שנה"ל מתקיימים טיולים עפ"י תכנית רב שנתית, כשהמטרה לטייל בכל חלקי הארץ במשך ארבע שנים, בדגש על מקומות שפחות מטיילים בהם באופן משפחתי או בתנועות הנוער. הטיולים נעימים, לינה מתבצעת לפי העניין באכסניות או אוהלים סגורים (במקומות מסודרים).

חדר האוכל -

איננו מתחרים עם "האוכל של אמא", אבל באולפנא, מטבח המאפשר בחירה רחבה של מגוון מאכלים ובשפע.
 
 
0211200909202673-copy.jpg