HeaderBanner.jpg
  פעולה דיבור בפילה  
 
פעולת שבת- דיבור בתפילה: 
 
מטרת הפעולה:
החניכים יבינו את הזכות שניתנה להם להתפלל.
 
לפני הפעולה:
"פעולה כתובה"
 
מהלך הפעולה:
-מושיבים את החניכים, בשקט, ללא דיברים. כל הפעולה היא בסימן שקט, וחשוב שהחניכים ישתפו פעולה.
 
-המדריך מדבר בעזרת סידרת דפים שהכין מראש. תוך כדי העברת דפים, החניכים מבצעים משימות- וכל זה בשקט ובדממה. במהלך הפעולה פתאום כתוב באחד הדפים שהחניכים יכולים לדבר 20 שניות. לאחר ה20 שניות ממשיכים עם הפעולה- בשקט.
 
-מהלך הפעולה בדפים:
א. אהלן חברה, מה העניינים?
ב. היום נעביר פעולה שצריך בשבילה
ג. המון שיתוף פעולה !!!
ד. מעכשיו אף אחד לא מוציא הגה מהפה !!
ה. אנחנו מדברות ברצינות
ו. נו....
ז. ניתן לכן משימות, ואתן עושות בשקט.
ח. ונעבור למשימה הראשונה...
ט. כולם מכירים "קוף באמצע?"
י. מי מתנדב להיות הקוף?
יא. יופי. מתאים לך !
יב. סתאאאאאם הכל מאהבה,
יג. בואו נתחיל, אנחנו מזכירות: אסור לדבר!!!
יד.מעולה, מספיק, מיצינו
טו.רוצים לעבור למשימה הבאה?
טז."פרה עיוורת"
יז. במקום דיבורים אפשר לעשות קולות של פרה.
יח. מי מתנדב ללבוש ת'מטפחת?
יט.לשבת,
כ. קדימה, לשבת במעגל
כא. יש לכן 20 שניות להגיד מה שבה לכן בראש
כב. 10
כג. 9
כד. 8
כה. 7
כו. 6
כז. 5
כח. 4
כט.3
ל. 2
לא.1
לב. 0
לג. משימה חדשה
לד. "קווה קווה" בלי מנגינה.
לה. מוכנים?
לו. אחד
לז. שתיים
לח. ו-ש-לוש !!
לט. הייתן עשר !!! יישר כוח
 
עוד כמה פתקים למקרה הצורך:
א.      שקט
ב.      ב. נו יאלללהה...
ג.       מעולה !
ד.      אחלה, אתן ממש עשר !!!
 
באמצע כשנתנו להן לדבר אז באופן רגיל הן יכולות לקשקש שעות, אבל כשנותנים להן לדבר אז אין מה לומר..
 
-סיכום שלהן:שואלים את החניכים מה הקטע? מה המסר לדעתן? (צצים רעיונות מקוריים)
 
-סיכום שלנו: אנחנו לא מבינים את הכוח והזכות העצומה שיש לנו בדיבור. הדיבור נתפס אצלנו טריוויאלי וברור מאליו. אדם. אדם בשעת צרה, למשל כשיש לו התקפת אסטמה, יברור וימצא כל מילה שיצליח להוציא מהפה על מנת לבקש עזרה, משום שחייו תלויים בכך. אנחנו מדברים עם הקב"ה במקרה הטוב שלוש פעמים ביום ועוד פעם אחת משמעותית ביותר- ביום כיפור. אנחנו צריכים ללמוד להעריך את האפשרות שניתנה לנו לפנות ולדבר עם הקב"ה, הזכות להתפלל, לבקש בקשות וסליחה. חוצמזה שבאמת לא יזיק אם נהיה בשקט ונחשוב על "תרבות הדיבור" שלנו- לא לקלל, לא להתחצף ולומר רק מילים טובים מהפה !!
שבת שלום :)  


 
0211200909202673-copy.jpg