HeaderBanner.jpg
  מה המצב?  
 
בעזרת ה' יתברך! 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

משפחת אנטמן הצעירים :)
 
 
 

[תודה לרבקה בר חי מני על התמונות! ]
 
 
 
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך" (דברים ד')
 
עם כניסתנו לשנת ה- 30 לאולפנא אנו מתחילים פרויקט חדש שנקרא מה המצב?
אנו ננסה להגיע ולהתקשר עם כמה שיותר בוגרות ממחזור א' ועד שנגיע בעז"ה למחזורים האחרונים. 
 
הבנות תשאלנה מס' שאלות שנפרסם בהמשך...
 
נשתדל אי"ה אחת לשבוע - שבועיים להעלות ראיון עם בוגרת אחרת.
 
נשמח לשיתוף פעולה מכולכן!
 
יישר כח לטליה מלכא לבנות מכיתה יב' שהתנדבו להרים את הפרויקט.
 
הנהלת האולפנא
 
0211200909202673-copy.jpg