HeaderBanner.jpg
  פ"ש - מכתב מקומונרית  
 
פ"ש השבוע - והפעם...:
 
 (לכבוד המדריכות שבנינו, ולחג'דומטיות שהחלו בפעילות חודש אירגון.. )

מכתב שכתבה קומונרית:
 
"צדיקות וצדיקים שלי, שלום עליכם!!Smile
הנה הגיע לו חודש הארגון- אחד החודשים הפעילים בשנה,
הסניף כולו לבש מדי חדג'דומטיות [המוכתמים בגואש צבעוני, משום מה...]
כולנו עובדים במרץ וביעילות להרים את ההופעה הכי "איכות"!!!
כולנו שוקדים לילות וימים, מגשרים בין חזרות ללימודים
אך רגע, לפני שממשיכים, בואו ושמעו כלל לחיים:

חודש הארגון יכול להיות הזדמנות מצוינת לאחדותו של הסניף, ולאחדותו של השבט,
אנו יכולים לנצלו לגיבוש, לאהבה, לשלום, לאחווה ורעות,
אך חלילה, אם לא ניזהר- נוכל להופכו [ממש כך-] לסיוט!
על כן קוראת אני אליכם, אהובים, שימו לב גם לחבריכם ולמדריכים,
השתדלו לנהוג בסבלנות ולא ולפגוע,
לעבוד בצוותא, יחדיו, וברוגע!!
כי האתגר האמיתי הוא לא לגשר בין כל החזרות והפעולות האינטנסיביות,
לבין שיעורי בית ומבחנים
האתגר האמיתי, דווקא עכשיו, הוא לשים לב לרגשותיהם של אחרים.
כן, גם הילד הדחוי שאף אחד לא בדיוק מחבב,
וגם הילדה שיושבת בצד- ואיש לא שם אליה לב,
וגם למדריך הנודניק, ולמדריכה שלפעמים קצת צועקת-
האמינו לי, גם הם בני אדם, נכון שאני צודקת?!

והלוואי שנצליח בעזרת ה' ובהשתדלותנו,
להרים חודש לתפארת סניפנו!!"
 
0211200909202673-copy.jpg