HeaderBanner.jpg
  ישמחה במשפחתנו  
 
בס"ד
 
יש שמחה במשפחתנו!
 
 
התארסת?
יש לך יומולדת?
נולד לך נכד?
נפלה לך שן ראשונה?
קיבלת 100 בבגרות בתנ"ך?
הייתה לך אתמול בת מצווה?
ספרי לנו על זה!
כדי שנוכל להגיד גם לך מזל-טוב!
 
ברוכות הבאות לפינת המזל-טובים והשמחות של האולפנא!!
שנזכה בע"ה שהדף יהיה מפוצץ והאתר יקרוס מרוב שמחות..
רק Bשמחות!
 
 

לטל דהרי 

מזל טוב להולדת הבת
שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
ממשפחת האולפנא
 

למורה אפרת פדור!!

 מזל טוב להולדת הבת!
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
            
מבנות האולפנא והצוות
 

לחנניה ה- רכז!

מזל טוב להולדת הבת!
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

לדורית שלנו...

מזל טוב להולדת הבן
אביחי ברוך
!

שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

למורה ענת וינברגר

מזל טוב להולדת הבן!
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

למורה קרן רצאבי

מזל טוב להולדת הבת
שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
ממשפחת האולפנה
 

למורה יעל שרעבי (חוברה)

מזל טוב להולדת הבן!
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

למורה לוי טלי 

מזל טוב להולדת הבת!
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 
למורה דבורה נעור
מזל טוב להולדת הנכד!!
שתזכי לגדלו לתורה חופה מעשים
טובים ואהבת הארץ ;)
מבנות האולפנא והצוות
 
לרבנו יאיר
מזל טוב להולדת הנכדה טל!!
שתזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים בנחת ושמחה :)
 מבנות האולפנא והצוות
 

למורה לוינשטרן הדס 

מזל טוב להולדת הבן!
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

למורה אתי ישי 

מזל טוב להולדת הבת!
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

לאושרית זאבי העו"ס שלנו!  

מזל טוב להולדת הבן!!
שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
ממשפחת האולפנה
 
ליהושע ולאה היקרים! 
מזל טוב להולדת הבן
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים..
בנות האולפנא והצוות
 

למורה קרן רצאבי  

מזל טוב להולדת הבן דרור!!
שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
ממשפחת האולפנה
 

לחנניה ה- רכז

מזל טוב להולדת הבת הדר!!
שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
 
ממשפחת האולפנה
 

למורה הדס לוינשטרן

מזל טוב להולדת הבן!!
שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים
 
ממשפחת האולפנה
 

למורה אביטל חוטר 

מזל טוב להולדת הבת 
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
 
מבנות האולפנא והצוות
 

למורה אתי ישי 

מזל טוב להולדת הבן נדב!   שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
 
מבנות האולפנא והצוות
 

למורה ענת וינברג 

מזל טוב להולדת הבן נווה!
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

לאמוץ ורעייתו טל 

מזל טוב להולדת רועי!
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 

לנאוה היועצת -

מזל טוב להולדת הבן יהודה!
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מבנות האולפנא והצוות
 
למורה אפרת פדור -
מזל טוב להולדת הבת תחיה
שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
בנות האולפנא והצוות
 
למורה מיטל ומשה פינס -
מזל טוב להולדת הבן דוד!
 שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים..
בנות האולפנא והצוות
 
 
 
 
 

בואי כלה... בואי כלה...

 
מחזור כו'
 רחלי אסף
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
מחזור כו' 
 דלית כהן
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
מחזור כו' 
 קרבסי שיראל
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
  
מחזור כד'
 נגר עטרת
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
מחזור כו' 
 סבג מוריה
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כ'
 בן חמו אוריה
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג'
 אלטמן תמר
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור כג'
 ציפורה אפשטיין
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור כב'
 חמדה סרוסי
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כח'
 איילת השחר שמיר
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כה' 
לצביה עופרי המדריכה לשעבר -
מזל טוב להולדת הבת!
שתזכו להרבה נחת ושמחה
שמחות בשמחתכם!!
אוהבים ומעריכים משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כז'
 שלומית אנטמן
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כב'
 הדר ברוקר
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד'
 נטף איובי
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג'
 מור בלינאן
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד'
 צביה אוחיון
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כב'
 ברוריה ראב
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כו'
 שיראל קרבסי
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כב'
 שירה (שירן) כהן
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כז'
 אנטמן שלומית
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור יט'
 חוברה שירה
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור כו'
 ברמסון אמונה
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג' 
 שרה הודיה קראווני 
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כו'
בן שטרית שיר
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור כה'
לצביה עופרי המדריכה לשעבר -
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכו להרבה נחת ושמחה
שמחות בשמחתך!!
אוהבים ומעריכים משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד' 
 מוריה פיטוסי
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור יט'
 תחיה עובדיה
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כ'
 עדי כהן
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג'
 אילת גוטסמן
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד'  
 רעיה בר
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
  
בוגרות מחזור כד'
  טל כהן
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
____________________________________
מזל טוב להולדת הבן!
שתזכו לגדלו בנחת ובשמחה!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כ'
 טל ואנונו
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג'
 תחיה בורשטיין
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג'
 שרית חוברה
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד'
 מאירה אליהו
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כו'
 לילאן סויסה
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כה'
 צופית דגורקר 
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג' 
 חמדה בר 
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד'
 הדס הדאיה 
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג' 
 שבות ולברשטיין
מזל טוב לנישואייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כג'
 שלוה (טרסיוק) הילה 
מזל טוב לנישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור כד'
 אורית לקס
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור כב'
 יעל חוברה (שרעבי)
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור  כב'
               שני מימון           
 
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור  כב'
  תמר אלנקווה           
 
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
  
בוגרת מחזור  כג'
  הודיה גינזבורג (גריז)           
 
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור
  כב'
  בת אל עמיר            
 
מזל טוב לאירוסייך ונישואייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כ'
קול ששון וקול שמחה קול חתן ולאה כלה...

ללאה סנדר- התלמידה, המדריכה, הספרנית ועכשיו... אם הבית!!!
מזל טוב לרגל נישואיך ליהושע לבית משפחת פנחסי
אוהבים ומעריכים
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור  כב'
 לשרהל'ה המדריכה לשעבר -             
 
מזל טוב לנישואיך!
שתזכו להרבה נחת ושמחה
 
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרות מחזור כד'
  טליה עמנואל            
 
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרות מחזור כד'
  סמדר גולן            
 
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרות מחזור כד'
 לרותם ברוקר המדריכה לשעבר -             
 
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב.
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרות מחזור כד'
               חן צימרמן            
 
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרות מחזור כג'
               צביה דגורקר            
 
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד'
               לרעיה ביטון           
 
מזל טוב לאירוסייך ונישואיך!
שתזכי לנחת והרבה טוב!
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא וחברותיך
 
בוגרת מחזור  כב'
 לשרהל'ה המדריכה לשעבר -             
 
מזל טוב לאירוסייך!
שתזכי לנחת ורק טוב.
שמחות בשמחתך!!
משפחת האולפנא

בוגרת מחזור כג'

עוד כלה אחת בפנים..

מזל טוב לזהורית חדד לנישואייך 
ל"ג בעומר תשע"א!
 
בשמחות מרובות,
ממשפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כ' 

ועוד אחת..

מזל טוב לרחלה גולדשטיין בוגרת האולפנא לרגל אירוסייך!
אושר, הצלחה והרבה מזל טוב,
מכולנו...
  
בוגרת מחזור כג'

עוד כלה אחת בדרך..

מזל טוב לסיגלית פורת
על האירוסין!
רק בשמחות,
ממשפחת האולפנא
 
 בוגרות מחזורים כג'  ו- כ'
 בואי כלה..
 
לזהורית חדד וללאה סנדר
הבוגרות שלנו -
מזל טוב על האירוסין!
מתרגשות ושמחות בשמחתכן,
בנות האולפנה, הצוות והבוגרות
 
בוגרת מחזור כד' 
 בואי כלה..
 
לאביגיל מדמון (גלזר) הבוגרת שלנו!
 מזל טוב לנישואייך!
תתחדשי על השם החדש...
 
מתרגשות ושמחות בשמחתך!
בנות האולפנה, הצוות והבוגרות
 
בוגרת מחזור כד' 

ועוד אחת ...

מזל טוב לקרן שמשון 
מזל על אירוסייך!
שמחים בשמחתך!
 
משפחת האולפנא
 
בוגרת מחזור כד' 

עוד כלה אחת בדרך..

מזל טוב לאוריה גוטמן
מזל על האירוסין!
בשמחות מרובות,
ממשפחת האולפנא
 
 
 
0211200909202673-copy.jpg