HeaderBanner.jpg
  למידה בחרום תרגיל 2019  
 

בס"ד, ה' אדר ב' התשע"ט.                                                                                    12.3.19

 

הורים ותלמידות

יקרים ויקרות,

משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף, מפעיל מדי שנה, תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שגרה בלמידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק.

התרגיל מתקיים, היום, יום ג', ה' אדר ב' התשע"ט, במחוז ההתיישבותי, בשעות 12:00-22:00. במסגרת תרגיל ה"למידה מרחוק" מתבקשת כל תלמידה לבצע את המשימה המתוקשבת  בנושא אבטחת המידע: לחצו לפעילות: אבטחת מידע בתרגיל למידה בחירום

קישור מקביל נוסף לשאלון: https://goo.gl/forms/MzdO8f3HQ3853Ud02

בסיום השאלון התלמידות תקבלנה הפניה למסמך לדיון שכבתי משותף בעקבות הפעילות.

בנוסף מוזמנות הבנות לפעילויות הבאות שהציעו המורים  במגוון תחומי הדעת השונים.

 

בהצלחה רבה!

 

כיתה

תחום דעת

קישור

שם המורה

יא-יב

מחשבת ישראל

אמונה בשעת משבר

כניסה לשידור

ביום ג' ה' אדר ב' בשעות 17:00-17:30

יא

היסטוריה

הלוחמים היהודים בצבא הבריטי בתקופת המלחמה-

 

יא

קולנוע מעשי

הגיבור בסרט העלילתי ובסרט התיעודי

הרשטיק משה

יא

אזרחות

שיטת הבחירות בישראל

וינברגר ענת

יא

קולנוע - תקשורת

משימת עריכה מקבילה

בורג חגית

י-יב

מגמת ארץ ישראל

א"י וארכיאולוגיה -ירושלים בתקופת הממלכה המאוחדת

נעור דבורה

י-יא

לשון

פעילות בהבנה, בהבעה ולשון

שושן עידית

י

ביולוגיה

צמחי תבלין- משימת אוריינות

אחיטוב יפה

י

מתמטיקה

סיור טריגונומטרי אינטראקטיבי

גורביץ יוליה

י

לשון והבנה

תרגול בנושא שטרות הכסף

הראל חיים

ט

אנגלית

Past Simple Clip and activity

דוד אורית

ט

 

http://katom.weizmann.ac.il/katomMinV0706.php

פניאל אביה

ח

אנגלית

Listening Tasks

אביבי שלומית חן

ז2

יהדות

חידון פורים ומגילת אסתר

גרוס חני

ז1

יהדות

חידון פורים ומגילה ז1 רונית

אביטן רונית

ז'

אנגלית

סרטון הסבר והפעלה פועל be - כיתה ז

רצאבי קרן

ז-יב

אבטחת מידע

אבטחת מידע בתרגיל למידה בחירום

לכל התלמידות

ז-יב

תנ"ך

טריוויה תנ"ך - לבדוק התאמת תכנים

 

ז-ט

מדו"ט

מהירח למאדים שידור מוקלט

 

ז-ט

ספרות והיסטוריה

סיפורים על אנשים מיוחדים, ספרות והיסטוריה

 

ז-ח

סיירת תנ"ך

ריכוז חידות סיירת התנ"ך -עזרא ונחמיה

שחור רבקה

ז ומעלה

חברה

מנהיג איש אשר רוח בו עם מרים פרץ- ציונות, מנהיגות

 

ז ומעלה

חברה

ערך האחדות - פרדה אקלום

 

ז

מתמטיקה

קריאת גרפים:משלוח חבילות דואר

 

 

היסטוריה

עליה לארץ - חלוציות - תהודת עליה

 

 

אנגלית

Irregular verbs 9th grade

 

 

אנגלית

reading comprehension 9th grade

 

 

ציונות

סרטון הישגי המדינה

 

 

 

 


 
0211200909202673-copy.jpg