HeaderBanner.jpg
  שעור פרטי ברשת  
 
תלמידות יקרות
אנו שמחים לפתוח עבורכן את האפשרות להשתמש בשעורים פרטים המוצעים לתלמידות האולפנא שלנו חינם ברשת האינטרנט.

מה עושים:
1. מבקשים מהרב עופר שם משתמש וסיסמא.
2. נכנסים לקישור כאן למטה.
בפעם הראשונה בלבד:
3. משנים סיסמא. (ורושמים את החדשה על דף!!!!!)
4. בודקים במייל ומאשרים את כתובתו. (יש במיל לחצי כאן...)
אח"כ (ובשיעורים הבאים):
5. מזמינים שיעור ע"פ נושא\רמה 
6. בוחרים תאריך ושעה שפנוי לכן ולמורה.
7. רושמים למורה בחלון שנפתח מה אנחנו רוצים ללמוד בשיעור.
8. מגיעים בזמן!
מומלץ:
אחרי השיעור הראשון לתכנן עוד שני שיעורים קדימה.

*** יש להצטייד באוזניות פשוטות (אפשר גם של טלפון), דף ועט לצורך השיעור.***


בהצלחה.

 
0211200909202673-copy.jpg