HeaderBanner.jpg
  המגמות שלנו - דפי מידע  
 

לפני כניסה לטופס המקוון מומלץ לעיין במידע בהמשך דף זה.

קישור לטופס מקוון - בחירת מגמה.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMg-gG2HBZtRfNnhmK7ltPENNWUX8bbEoY65F2UMnp4_KNEw/viewform?usp=sf_linkלכיתות י' תשפ"א
הורים יקרים ותלמידות יקרות.

מגמת הלימוד המוגברת (5 יח"ל) מלווה את הבנות לאורך שלוש שנים בהיקף שעות רחב.
רכזנו עבורכן מידע על המגמות הקיימות באולפנא.

עיינו בכתוב ובחרו מגמה הקרובה לליבכן אותה תלמדו בחשק ורצון גם כשהחומר יהיה מורכב.

כמה טיפים:
1. מגמות כמיה ופיסיקה הינן לימוד מול מחשב בשעורים בשידור חי בשילוב מתרגל ושעורי בית רבים.
א. מתאים רק לבעלות משמעת עצמית ללמידה.
ב. מתאים לתלמידות שיכולות לשבת שעות מול תרגולי מחשב.
ג. ניתן להצטרף רק בכיתה י'.
2. גם במגמת תקשורת יש יחידה עיונית רחבה!
3. מגמת א"י דורשת השלמות לימודיות בשל סיורים שנופלים על ימי לימודים.
4. מגמת ספרות חלק גדול מהציון הינו בחינה ע"פ.

נוהל החלפת מגמה:
* פנייה למורה אליו רוצים לעבור.
* בקשה בכתב להנהלת בית הספר על מעבר מגמה.
* לאחר האישור שיחת סיכום עם המורה המלמד את המגמה הקודמת.

** מעברים עד חנוכה בלבד.
*** זכות למעבר מגמה רק לתלמידות בעלות נוכחות מעל 85% (כולל מחלה ושחרורים)
**** זכות מעבר רק לתלמידה שלא נרשמו לה יותר מהערת משמעת אחת לחודש.

בחירת מגמות
דף מידע וטופס מקוון לבחירת מקצוע לימודים מורחב (5 יחידות לימוד)

לחצו על שמות המגמות לקבל מידע:

 חובה ליידע אותנו לאחר הרישום בכדי שנתחשב בשעות הלימוד בבניית המערכת!


 
0211200909202673-copy.jpg