HeaderBanner.jpg
  דפי תרגול במתמטיקה  
 
בנות יקרות שלום.
 
נשמח לפגוש אתכן באולפנא בשנה הבאה אי"ה.
 
על מכן להתכונן כראוי לבחינות ההקבצות בכיתה ט' ולחלוקה ליחידות בגרות בכיתה י' יש לחזור ולתרגל בחופש!
 
צרפנו מספר חוברות תרגול - חלקו אותן למנות קטנות ופתרו במהלך החופש.
 
בכיתה י' נפתח אי"ה מגמת 5 יח"ל  -  השתתפות בקבוצה זו מצריכה בנוסף ללימוד הרגיל בכיתה עוד 4 ימי לימוד נוספים - פרטים בהמשך...
 
בהצלחה
צוות המורות למתמטיקה.
 
 
דפי תרגול לכיתות ט' - יש ללחוץ על הנושא להורדת הקובץ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0211200909202673-copy.jpg