HeaderBanner.jpg
  ובמקום הראשון אמונה פריד.  
 
בחידון
"מעפר קומי"
בחסות המכללה ירושלים
 
זכתה תלמידתנו אמונה פריד במקום הראשון
 
אל החידון נרשמו למעלה מ-1000 תלמידים מרחבי הארץ ולבסוף עלו אל הגמר 24 תלמידים אשר נשאלו שאלות על אישים מרכזיים בעולם היהודי בזמן השואה, אירועים המספרים את סיפורים של הניצולים, עולם התורה במהלך ולאחר השואה וכיצד קם העם היהודי עם סיום המלחמה. 
 
 
0211200909202673-copy.jpg