HeaderBanner.jpg
  מצגות באזרחות  
 
שלום בנות יקרות.
 
לדף זה מצורפות שתי מצגות  שיסייעו לכן בכתיבת  העבודה במסכמת למחצית א'.
 
בהצלחה.
 
המייל שלי:
 
4545246@gmail.com   (כן זה מגיע...רק קודם לרשום את המספרים וגם אם זה מופיע הפוך המייל נשלח.)
 
מצגת סיכום לשער הראשון מדינה לאום אזרח.
 
 
 
מצגת סיכום על מדינת ישראל גבולות וקווים.
 
 
 
0211200909202673-copy.jpg