HeaderBanner.jpg
  אולפנא תורנית!!  
 
אולפנא תורנית

הלימוד התורני באולפנא הוא מאבני היסוד שלנו . אנו משקיעים בהעשרה תורנית, ערכית מעבר לשעות הלימודים. שיחות עם מגוון מרצים בנושאים שונים.

לימוד יומי שמירת הלשון.

לימוד עם הרב יאיר בכתבי הרב קוק ואורחות צדיקים.
שו"ת של הרב יאיר עם בנות כיתה י'.

המדריכות לומדות עם הבנות נושאים שונים שמעסיקים את הבנות וכמובן שאנחנו ממשיכים עם תוכנית המדרשה, שבה יש שתי יחידות לימוד שבכל יחידה יש שני שיעורים לבחירה.

כיתה יב' מקבלות יחס אישי ושיעור בנפרד עם רחלי גוטליב.

לחיזוק ופירגון לבנות שמשתתפות בתוכנית המדרשה, יצאנו להיפגש עם הרב דרוקמן בביתו באור עציון. שמענו שיעור ובנות ניגשו לרב באופן אישי לשאול שאלות ולקבל ברכות.
לימוד עם חנניה מהספר "הגדר הטובה" על משמעות ההלכה בחיינו.כל הכבוד לבנות הצדיקות!!! :)
 
0211200909202673-copy.jpg