HeaderBanner.jpg
  למען אחינו יהונתן פולארד  
 
אולפנת נווה דקלים למען אחינו יהונתן פולארד!!
 
בעקבות שיחה עם ארי אודס על מצבו של יהונתן פולארד קמה קבוצה של בנות לקחת את העניין ברצינות. בהנהגתה של שירה ברלב המדריכה של השישית.
 
הוצאנו חולצות,הצטלמנו איתן.ושלחנו לו את התמונות עם מכתבים.
ירדנו לצומת כדי להעלות למודעות עמ"י את מצבו הקשה של אחינו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
בציפייה לשיחררו המהיר בע"ה! אמן!
 
0211200909202673-copy.jpg