HeaderBanner.jpg
 
תלמידה ובוגרת יקרה!
 
כל שעליך לעשות,  למלא את שמך ושם משפחתך,
 מחזור סיום ואת המייל שלך.
  נשמח לשמור איתך על קשר...
 
 בנות שימו !
כדי שנוכל לזהות אתכן יש לכתוב שם פרטי, משפחה ומחזור.
בנות שלא יזדהו יוסרו מרשימת התפוצה.
                                         
 
 
 הרשמה לבנות ובוגרות האולפנא
שם+מחזור:
דוא"ל:
0211200909202673-copy.jpg